Kontakt

Al. Piastów 19
70-310 Szczecin Zachodniopomorskie
dr inż. Magdalena Urbaniak +48914494574 murbaniak@zut.edu.pl

Kierownik

prof. dr hab. inż. , dr h.c. Andrzej K. Błędzki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
tel. +48914494411

Strona www