Wydarzenia


Na VI Międzynarodowych Targach Kompozytów EXPO, Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych w dn. 25-26 listopada 2015 w Krakowie zostały zaprezentowane (w ramach działalności Centrum Technologii (Bio)Kompozytów IATI) dwa połączone stoiska wystawowe:

 • Zespołu Kompozytów i (Bio)Kompozytów:

 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (Instytut Inżynierii Materiałowej, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Instytut Technologii Mechanicznej)

– Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej (Instytut Polimerów)

Wydziału Elektrycznego (Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki)

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (stoisko W97)

 • i kilku partnerskich firm: Carbon Fox Composite Technology sp. z o.o. ze Szczecina, Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG sp. z o.o. z Rawicza oraz Amorim z Portugalii (stoisko W90).


                                      Ogólny widok dwóch połączonych stoisk wystawowych (W97 i W90)


                Koordynator CTB wraz ze swoimi studentami na tle stoiska wystawowego W97


 2/4 Kierowników poszczególnych Zespołów CTB o./ZUT  wraz ze studentami na tle stoiska wystawowego W90


oraz wygłoszono 12 referatów przez członków CTB w dwóch sekcjach tematycznych:

I. Wytwarzanie  i właściwości (bio)kompozytów:

 • BłędzkiA.K., Urbaniak M.: Biokompozyty w technice – wczoraj, dziś i … jutro
 • Gajdziński S., Urbaniak M.: Korek w zastosowaniach kompozytowych
 • Szostak M., Andrzejewski J.: Kompozyty jednopolimerowe – wytwarzanie, właściwości, zastosowanie
 • Biedunkiewicz  A.:  Wytwarzanie i właściwości (nano)kompozytów tytanowych
 • Józwiak M.: Ekologiczny kompozyt lignocelulozowy – materiał XXI w.
 • Rydarowski H.: Kompozyty polimerowe z przeznaczeniem do zastosowania w technice wysokociśnieniowej
 • Barcikowski M.: Pultruzja – charakterystyka i perspektywy technologii
 • Błażejewski W.: Nawijanie – charakterystyka i perspektywy technologii

II.  Obliczenia i badania konstrukcji kompozytowych:

 • Uhl T., Pieczonka Ł.: Zastosowanie termografii aktywnej do badania kompozytów
 • Chady T.: Wieloźródłowa  inspekcja materiałów kompozytowych
 • Młyniec A., Paćko P.: Zastosowane symulacje i obliczenia konstrukcji kompozytowych
 • Stępiński T.: Ultradźwiękowe nieniszczące badania kompozytów